— Spill utløser spenning, forventning, velvære og opprømthet. Emosjonene er ikke veldig sterke; vi har valgt å kalle det en lavmælt glede i hverdagen, sier professor og teolog Svein Aage Christoffersen ved Universitetet i Oslo.

Sammen med teolog-kollega Roger Jensen har han på oppdrag fra Norsk Tipping analysert resultatene av en spørreundersøkelse om nordmenns forhold til pengespill.

— Vi har forsøkt å fange opp spillegleden. Resultatene viser at det åpenbart er veldig mange som har glede av å spille. Mange blir litt skuffet og irritert når de taper, men det er en klar overvekt av positive emosjoner for alle spillene vi har undersøkt, sier Christoffersen.

Automater gir skamfølelse

De foreløpige resultatene av undersøkelsen blir lagt frem på Norsk Tippings årsmøte i dag. Over 3000 nordmenn ble intervjuet på telefonen, vel halvparten svarte deretter skriftlig på et mer omfattende spørreskjema.

— De som spiller på Oddsen er minst skuffet. Lotto og Extra er spill som genererer stor glede, sier Christoffersen.

Han mener også å ha funnet at spilleautomatene er de som fører til de største følelsesmessige svingingene.

— Hos disse automatene ser vi et stort spenn: Fra høy spenning til sterk skam og skyldfølelse. Min hypotese er at dette følelsesmessige spennet henger sammen med faren for spilleavhengighet, sier Christoffersen.

Spilltradisjoner i kirken

Universitetet i Oslo har ifølge professoren fått ca. 1,5 millioner kroner av Norsk Tipping for arbeidet.

— Og hvorfor har de valgt to teologer til å gjøre arbeidet?

— Universitetet ønsker å drive mer utadrettet virksomhet, og for oss har dette vært svært interessant. Dessuten er tradisjonene lange: Da det skulle velges en ny disippel etter Judas, ble det hele avgjort med terningkast, sier Christoffersen.