Frp mener regjeringens modell legger opp til 20 prosent lavere pensjonsutgifter for staten i 2050, sett opp mot å videreføre dagens modell.

– Det er uaktuelt for Frp å endre pensjonssystemet kun med hensikt om å spare penger. Det viktigste er å danne et enkelt og rettferdig pensjonssystem som ivaretar alle opparbeidede rettigheter i dagens folketrygd fullt ut, sier Eriksson.