Det sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening.

Han mener noe av problemet er at det etter seks år ikke er blitt gjennomført noen skikkelig vurdering av hvordan systemet fungerer i praksis.

– Det var i forkant full enighet om at det skulle være mulig å justere avtaleverket etter hvert, det vi si at kommunehelsetjenesten skulle få tilført nye legehjemler hvis det viste seg at behovet var til stede, sier Ramstad.

– Det er ikke blitt gjort. Samtidig ser vi at sykehusene forsyner seg grovt og ukritisk av legehjemlene. Tallet på fastleger står på det samme, omkring 4500. Det er behov for minst 500 flere, mener Ramstad.