— Et svik fra Senterpartiet mot næringsdrift og utvikling i distriktene, sier Isak Liland, leder i Småkraftforeningen.

Som BT meldte i går, vil den nye regjeringen stenge ute de aller fleste småkraftverkene fra omsetningen av grønne sertikater, som blir innført fra 1.januar 2007. Bare såkalte mikro- og minikraftverk vil bli omfattet av ordningen, fremgår det av Soria Moria-erklæringen.

Dette er kraftverk med installert effekt på mindre enn 1 MW.

Aktører som får selge sertifikater, kan ifølge eksperter doble lønnsomheten ved sine energiprosjekter. Interessen for å gå i gang med småkraftprosjekter har eksplodert, ikke minst som følge av utsiktene til innbringende sertifikatsalg.

Gir opp

Mens EUs definisjon av småkraftverk er 10 MW, vil altså den nye regjeringen stenge ute alle anlegg i størrelsesorden 1-10 MW.

Det tilsvarer om lag 80 prosent av de planlagte og potensielle småkraftprosjektene her i landet, ifølge en beregning fra NVE.

Etter at BT offentliggjorde nyheten, har en rekke småkraftaktører tatt kontakt med avisen for å gi uttrykk for sinne og frustrasjon. Ikke minst mot Senterpartiet, som de mener svikter grunneierinteressene.

— Dette medfører stopp for mange småkraftutbyggere med prosjekter med marginal lønnsomhet. For Senterpartiet må det være et paradoks at de vil skvise småkraftprodusenter. Det gjør de samtidig som mektige og rike selskaper som Fred. Olsen Renewables og Shell skal få lov å selge sertifikater gjennom sine vindkraftprosjekter, sier Liland.

«Politisk parodi»

Han kaller regjeringspartienes standpunkt for dramatisk og svært overraskende.

— Etter nok en kuvending begynner hele saken å fremstå som en politisk parodi, sier Liland.

Småkraftforeningen vil nå utrede konsekvensene av standpunktet. Den krever også at det norske regelverket blir harmonisert med det svenske for å sikre like vilkår når det felles sertifikatmarkedet åpner om et drøyt år.

Naturvernforbundet kaller det en seier for miljøet at småkraftverkene er utelatt fra salg av grønne sertifikater. Organisasjonen mener de er en trussel mot naturverdier mange steder.