25-åringen fra Ryfylke leder en ungdomsorganisasjon som i tre år har tatt til orde for at Norge bør bli medlem av EU. Hun gir ikke minst partileder Lars Sponheim ros for åpenhet og vilje til å innrømme at mye har endret seg i EU og Europa, etter folkeavstemningen i 1994 — selv om han fortsatt erklærer seg som nei-mann.

Derimot er hun alt annet enn imponert over Senterpartiet:

— Det har øyeblikkelig gått i forsvarsposisjon, uten å vise den minste vilje til å vurdere gamle argumenter på nytt. Partiet prøver dessverre å dra i gang en debatt på nøyaktig samme premisser som sist.

Jeg er bent frem skuffet over at en del av aktørene er kommet på banen med de samme argumentene som sist, som om EU har stått stille! sier Tjelmeland og fremhever SV som et nei-parti med større åpenhet i forhold til EU-saken.

Men feigest er Hagen

— Men Carl I. Hagen er tross alt den feigeste. Han er populist på sin hals. I en så viktig debatt som den vi nå opplever omkring EU-spørsmålet er det avslørende og feigt å stille seg på sidelinjen, tilføyer hun i samtale med Bergens Tidende.

— Er du ikke vel hard mot Senterpartiet? Det har jo en gylden sjanse til å nå gamle høyder ved å fremstå som et patent nei-parti?

— Det vil i hvert fall være trist hvis EU-kampen skal bli eneste mulighet til å få et oppsving, og at partiet ikke tør ta en åpen debatt av frykt for å forsvinne. Venstre er også et lite parti, men vi går ikke av veien for en åpen og fordomsfri debatt av den grunn.

Motvekt mot USA

Monica Tjelmeland mener at den varslede krigen mot Irak i høyeste grad aktualiserer norsk EU-medlemskap, og hun grunngir det på denne måten:

— Et sterkt EU er en nødvendig motvekt mot den rollen USA har tiltatt seg som supermakt og enehersker i verden, og Norge burde absolutt gjort felles sak med Tyskland og Frankrike ved å si nei til den amerikanske aggresjonen overfor Irak.

Det interessante er at ferske meningsmålinger viser at to tredjedeler av det norske folk ønsker norsk EU-medlemskap, og like mange sier nei til den aggressive holdningen fra USA.

Ikke folkelig forankret

— Har du ingen motforestillinger mot å melde Norge inn i EU?

— Jo visst har jeg det. Landbruket må gjennom store omstillinger, og det vil bli tøft. Dessuten er ikke EU-systemet åpent nok. I dag er heller ikke EU tilstrekkelig folkelig forankret. I så måte har EU et stort problem i dag, men det store Konventet som skal tre i arbeid, vil forhåpentligvis rette på det. EU kan absolutt ikke fortsette slik det har vært - mye mer av avgjørelsesprosessen må overføres til regionalt og lokalt plan. Denne prosessen bør vi være med å påvirke innenfra.

— Har du hastverk med å bli EU-borger?

— Nei. Men jeg håper og tror at i hvert fall Venstre vil si ja til norsk medlemskap i 2005. De meningsmålinger jeg har sett viser for øvrig at et flertall av venstrevelgerne er positive til medlemskap, sier Tjelmeland.

JA-ARGUMENT: Monica Tjelmeland, leder for Norges Unge Venstre, ser USAs krigsforberedelser som et sterkt argument for norsk EU-medlemskap.<br/>Foto: Odd Mehus