I 89 av de 113 kommunene der Senterpartiet har ordføreren, flyttet flere personer ut enn inn i fjor, viser tall som kommunene har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå.

Arnestad mener Senterpartiet i for liten grad har valgt å satse på fylkessentrene.

– Når vi ser på Sogn og Fjordane og en del andre fylker, ser vi at Senterpartiet i for stor grad har vært opptatt av at man skal ha levende bygder overalt. De er svært opptatt av å styrke sentrene i kommunene og for lite opptatt av å styrke sentrene i fylkene. Det er en ulykke i Sogn og Fjordane, sier Arnestad til NRK.

Avviser kritikken

Sp-leder og kommunal— og regionalminister Åslaug Haga har ingen forståelse for kritikken.

– Vår målsetting er å gi folk frihet til å velge hvor de selv vil bo. Ingen skal tvangsflyttes til større sentre, sier Haga til NTB.

Forskningsleder Arnestad mener kommuner som sliter med fraflytting må satse mer på å legge til rette for etablering av private kompetanseinstitusjoner i de store tettstedene.

– Senterpartiet har vært for dårlige til å legge til rette for arbeidsplasser som krever høyere utdanning. Det kan dreie seg om firmaer som sysselsetter konsulenter, rådgivere, revisorer og advokater, sier Arnestad til NTB.

Haga mener på sin side at Arnestad har fulgt dårlig med, og at regjeringen har satset betydelig på å legge forholdene til rette for gründere i Distrikts-Norge.

Utflytting

I Sogn og Fjordane har Senterpartiet fylkesordføreren og ni ordfører. I åtte av kommunene var det større utflytting enn tilflytting i fjor.

– Senterpartiet kan ikke lastes for at folk flytter. Men de kan lastes for at de har brukt feil medisin for å motvirke fraflyttingen, sier Arnestad.

Forskeren mener Senterpartiet har vært altfor opptatt av landbruk, fiske og andre tradisjonelle næringer.

– Levende bygder høres fint og romantisk ut, men det er ikke en politisk strategi som er levedyktig, sier Arnestad.

Han tror heller ikke løsningen ligger i å flytte statlige arbeidsplasser til distriktene.

– Senterpartiet vil flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, men det er en veldig komplisert operasjon. Jeg har mer tro på at etablering av private tjenesteytende næringer er løsningen, sier Arnestad.

Ikke bedre med andre

Selv om Arnestad er misfornøyd med Senterpartiets desentraliseringspolitikk, tror han ikke situasjonen ville vært bedre hvis andre partier hadde hatt ordføreren i de aktuelle kommunene.

– Hvordan det hadde vært med et annet politisk styre kan man bare spekulere over. Det hadde nok ikke gjort så mye fra eller til, sier han.