Ifølge NRK mener forskerne fra Fafo-stiftelsen at sosialhjelpen ikke fungerer for flertallet av mottakerne.

De foreslår at de fleste som mottar sosialhjelp, heller bør få støtte til å kvalifisere seg til ny jobb. Resten bør over på trygd.

— Vi foreslår en rask vurdering av folk som søker sosial stønad, slik at man kan vurdere om de kan bli yrkesaktive i løpet av en rimelig tidsperiode. Og hvis de kan det, bør de få en kvalifiseringstrygd mens de får tilpassede, målrettede tiltak for å kvalifisere seg. Her må staten forplikte seg til både å gi de tiltakene som trengs, og til å følge dem opp, sier forsker Tone Fløtten.

(NTB)