Ap vil be justisministeren redegjøre om denne saken.

Knut Storberget sier til NTB at Stortinget står foran flere avgjørelser i høst om hvordan soningen i norske fengsler fungerer. Blant annet vil soningskøene være et tema. Han sier at køene har vokst under justisminister Odd Einar Dørum og at det nå er 2.800 dømte som venter på å komme inn.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for neste år gått inn for å slippe dømte ut fem til ti dager før soningstiden er utløpt, nettopp for å få bukt med soningskøene.

Dette er Ap skeptisk til hvis det er det eneste tiltaket, men sammen med andre tiltak er det OK, ifølge Storberget.

Bedt om orientering

Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet har bedt om en orientering om hva som er skjedd i Varg Vikernes-saken.

— Vi vil vurdere om avgjørelsen om åpen soning er i overensstemmelse med regelverk og praksis i slike saker, sier avdelingsdirektør Nina Messel.

Messel opplyser at det ikke er noen fastsatt minstetid for når en innsatt kan gå over til åpen soning, men i utgangspunkt skal det ikke være mer enn fem år igjen av straffen.

Ved dommer over ti år avgjøres soningsspørsmålet på regionnivå. Det er seks kriminalomsorgsregioner i Norge. For kortere dommer blir soningsopplegget avgjort fengselsenhetene imellom, sier Messel.

Spørsmål i Stortinget

— Vår fraksjon i justiskomiteen vurderer om saken skal reises som spørsmål i Stortinget eller om den skal tas i forbindelse med budsjettdebatten senere i høst, sier Storberget.

Han presiserer at han er stor tilhenger av åpen soning, men i spesielt grove kriminalsaker må dette virkemiddel ikke tas i bruk for tidlig. I "Greven"s tilfelle er det for tidlig etter ti års soning, mener Storberget.

Varg Vigernes ble i 1994 dømt til 21 års fengsel for knivdrapet på Øystein Aarseth i en leilighet på Tøyen i Oslo 10. august året før. Han var tidligere dømt for tre tilfeller av kirkebranner.

Siste fase

— Jeg er stor tilhenger av åpen soning, men jeg mener man må være veldig varsom med åpen soning i de sakene der det dreier seg om overlagt vilje og overhengende fare for gjentakelse, som i denne saken. I slike tilfeller bør åpen soning bare brukes i siste fase av soningen, sier Storberget, som ikke vil definere hva "siste fase" konkret betyr.

— Det vil nødvendigvis variere fra sak til sak, sier han.

Han mener åpen soning er et av de viktigste tiltak for å få folk tilbake til samfunnet, og er derfor redd for virkningen av slike saker som denne.

— Den kan ødelegge en viktig og verdifull ordning. Derfor vil vi be justisministeren redegjøre om denne saken, sier Storberget.

RØMTE: Varg Vikernes.
SCANPIX