— Storbritannia og Skandinavia ligg i eit område som har hatt låge temperaturar. Men elles har den nordlege halvkula har vore veldig varm i sommar. Juli-temperaturen var ein av dei to-tre varmaste temperaturane som er målt på 150 år. Også juni var varm på den nordlege halvkula, seier klimaforskar og professor Helge Drange ved Bjerknessenteret i Bergen til Stavanger Aftenblad

Klimaforsker Helge Drange
SCANPIX

Ny trend?

Er årets kalde norske sommar så det me kan innstilla oss på framover?

Nei, Drange trur ikkje dei låge sommartemperaturane me i år har opplevd i Norge blir ein ny trend.

— Eg trur det er tilfeldig at Vest-Europa har hatt det så kaldt i år. Me har hatt eit innslag av nordleg vind, som har gitt oss temperaturar under det normale. Neste sommar kan bli heilt forskjellig. Denne sommaren seier lite og ingenting om den neste, meiner Drange. Men han tar eit lite atterhald:

— Det me likevel veit noko om, er den langsiktige trenden. Den globale temperaturen og temperaturen på den nordlege halvkula sett under eitt, er på veg oppover. Likevel vil temperaturane variera frå år til år, og nokre somrar vil vera kjølige. I år har me i Norge vore litt uheldig plassert, men dette kan fort forandra seg, meiner Drange.

Varmerekord

Du skal ikkje så veldig langt frå Norge før bildet endrar seg. Grønland har dette året opplevd ein eksepsjonelt varm sommar. For første gong sidan satelittovervakinga starta er det registrert issmelting over heile isoverflata på Grønland: Heilt opp til det høgaste punktet på rundt 3200 meter over havet.

OSELVAR I KVELDSOL: Det har vært noen sånne kvelder også.
ROAR CHRISTIANSEN