• Dette kom som lyn fra klar himmel, sier informasjonssjefen på Haakonsvern orlogsstasjon, Gunnar Vetlejord.

Han har hatt omgang med Atle Torbjørn Karlsvik i flere sammenhenger.

— Mitt inntrykk er at han har vært godt likt. Han var en sjef med klare tanker om driften av Sjøforsvarets skoler. Han var også veldig synlig i det sjømilitære miljøet, sier Vetlejord, som ikke vil felle noen dom over Karlsvik før han vet mer.

— Mistanken mot ham kom helt overraskende, sier informasjonssjefen.

Atle Torbjørn Karlsvik overtok som sjef på Sjøkrigsskolen i oktober 2000. To år senere overtok Sjøforsvaret kommandoen på Bergenhus etter Hæren. Samtidig ble det bestemt at Sjøkrigsskolens sjef automatisk skulle ha kommandantansvaret på festningen. I 2003 ble Karlsvik sjef for hele Sjøforsvarets skolevirksomhet.

Tidlig i september i år ble han forfremmet til kontreadmiral, med stilling som sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben i Oslo. Han forsatte å bo i Sjøkrigsskolens tjenestebolig i Gravdal.