• Det krever innsats å opparbeide en veletablert legepraksis. Derfor er det bare rett og rimelig at den har en verdi som en hvilken som helst annen bedrift når den blir solgt. En nyetablering innebærer investeringer på minst en halv million.

Det sier fastlege Arve Bang til Bergens Tidende. Han er innehaver av en av de siste legehjemlene som er lagt ut for salg i Bergen kommune.

Bang, som er fastlege på Øyrane legekontor, skal om kort tid selge sin del av legepraksis som han driver sammen med tre andre leger på kjøpesenteret i Arna.

Verdi på 600 000 kroner

Salget er ennå ikke avsluttet og prisen ikke endelig fastsatt. Men Bang bekrefter at det er søkere til den ledige hjemmelen. Og legen mener det er rimelig at prisen settes til 600 000 kroner Foruten en pasientliste på 1060 pasienter, vil etterfølgeren overta et fullt utstyrt legekontor, med laboratorier og legesekretærer som er tilknyttet kontoret.

— Å arbeide i et kontorfellesskap er en fordel som både leger og pasienter nyter godt av, og bidrar også til høyne verdien av praksisen. Det gir oss mulighet til å yte bedre service. Kommer noe ekstra på, kan pasienten alltid et sted å henvende seg selv om legen er borte, sier han.

Bang som også er overlege i samfunnsmedisin i Bergen kommune, benekter at fastlegesystemet innbyr til spekulasjon i kjøp og salg av praksiser.

Krever service

— De dagene er forbi da en lege kunne drive sin praksis utelukkende med en reseptblokk og et blodtrykksapparat. I dag krevd det investeringer så vel i utstyr som i god service, lange arbeidsdager og et godt miljø., sier han.

Bang mener kjøp og salg av fastlegepraksiser på en måte kan sammenliknes med kjøp og salg av fiskekvoter.

— På samme måte som det er umulig for en fisker å skaffe seg inntekter om han bare har båt uten fiskekvote, blir også inntektsgrunnlaget for en fastlege uten pasientliste ganske tynt.

Når praksisen i Arna overdras til ny lege, etablerer han seg på nytt i et annet sted i Bergensområdet.

— En del pasienter gir umiddelbart uttrykk for at de er skuffet over at fastlegen slutter. Men jeg regner ikke med at så mange vil følge med over i den nye praksisen. De fleste vil nok komme hit som før, sier Bang.