• Hensynet til personvernet stiller seg ikke annerledes ved innhenting av dna-materiale enn ved fingeravtrykk, sier Knut Erik Sæther, avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

I Norge blir kun straffedømte for svært grove kriminelle handlinger dna-registrert, men i desember tar Stortinget stilling til dna-testing også ved mindre lovbrudd. Politidirektoratet stiller seg bak en utvidelse av dna-registeret, og mener det vil kunne gi betydelig etterforskningsmessig gevinst.

Mindre bekymret

Avdelingsdirektør Sæther opplyser at forslaget om å utvide adgangen til dna-registrering i hovedsak har fått støtte av høringsinstansene, og man håper på implementering så fort som mulig.

Sæter er mindre bekymret for misbruksfaren. Han fremholder at det avhenger av hva som skjer med det biologiske materialet i ettertid, noe som vil reguleres i forslaget til ny lov, som legges frem i desember.

Det var dna-treff etter et trafikklovbrudd i Sverige som medførte at politiet nylig koblet en 23-åring til voldtekten i Haukelandstunnelen 8. oktober i år. Svensk politi har gode erfaringer med slik dna-sjekk.

— Vi har hatt veldig gode resultater når det gjelder hverdagslovbrudd, og får ti til tyve positive koblinger i uken, sier Göran Schwartz, sjef for kriminalteknisk enhet i Värmland.

Frykter misbruk

Datatilsynet i Norge er imidlertid skeptisk til utvidet bruk av dna-registrering, og frykter konsekvensene av å oppbevare biologisk materiale.

— Vi ønsker at lovgiver skal tenke seg grundig om. Faren er at terskelen for å havne i dette registeret kan bli svært lav, sier Guro Slettemark, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Slettemark mener vi må tillate oss å tenke verstefallsscenarier, og fraråder sterkt oppbevaring av biologisk materiale etter at prøven er analysert.

— Det finnes svært store misbruksmuligheter. Veien er kort fra å ha grunnlagsmateriale liggende til ønsket om å bruke dette til stadig nye formål, sier hun.

Datatilsynet ønsker høyere terskel for å kunne dna-registreres, og er spesielt opptatt av å innføre særregler for unge førstegangslovbrytere.