• I en del saker vil vi aldri bli enige, sier Ap-leder Jens Stoltenberg om samarbeidet med SV og Sp, og trekker frem NATO, EØS og EU som eksempler. Han tror likevel de tre partiene danner et solid grunnlag for regjeringsmakt.

IRINA LEE

I morgen begynner Arbeiderpartiets 60. landsmøte i Oslo, og partileder Jens Stoltenberg strutter av selvtillit om dagen.

— Flere meningsmålinger viser jo at det er flertall for å få en ny regjering, men vi har ikke vunnet ennå. Det er blant annet en fare for at de som vil ha en ny regjering, ikke stemmer, sier Stoltenberg.

Han mener det viktigste er å få kastet den sittende regjeringen ved valget 12. september, og tror de rødgrønne er godt rustet til å overta makten.

— Vi er tre forskjellige partier, og det er åpenbare forskjeller oss imellom. Men jeg tror vi skal klare å forhandle oss frem til løsninger, sier Ap-lederen optimistisk.

Ivrer etter regjeringsmakt

Under gårsdagens møte med pressen i Folkets Hus, var Stoltenberg så ivrig at han til og med forsnakket seg når han omtalte det forestående landsmøtet.

— Regjeringen... nei, det var en forsnakkelse, he-he... jeg mener landsmøtet skalavklare regjeringsspørsmålet, presiserte Stoltenberg.

Ap-lederen er ikke i tvil om at landsmøtet vil gi sin tilslutning om regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

— Å legge grunnlaget for et regjeringsskifte, og en ny regjering, er landsmøtets viktigste oppgave, sier Stoltenberg.

Dersom landsmøtet gir sin tilslutning, vil det være et historisk vedtak. Det vil være første gang Ap stiller til valg som del av en koalisjonsregjering.

Prinsipiell uenighet

Stoltenberg mener at det er flere saker som binder de tre partiene sammen enn det er saker som splitter dem.

— Vi er enige om å styrke kommuneøkonomien, satse på skole, eldreomsorg og sikre en god pensjonsreform. Vi sier nei til ytterligere privatisering og vil slå ring om sykelønnsordningen. Vi skal samarbeide, uten at det skal gå på bekostning av de enkelte partiene, fremholder Stoltenberg, og legger til at vedtaktene fra landsmøtene i SV og Sp danner en god plattform for videre samarbeid.

Når det gjelder saker de tre partiene ikke er enige om, mener Stoltenberg man må skille mellom prinsipielle uenigheter, og saker det kan forhandles om.

— I saker som EØS, NATO og EU er vi uenige, og det er vi enige om at vi skal klare å håndtere. Arbeiderpartiet er fortsatt for norsk EU-medlemskap, men hvis vi reiser den saken nå, er det ikke grunnlag for å samarbeide om å danne en flertallsregjering, påpeker Stoltenberg.

Av saker som de tre partiene må forhandle om, trekker han frem oljeboring i Barentshavet og rovdyrpolitikken som eksempler.

— Men vi kommer ikke til å bytte én ulv mot ett nytt hull i Barentshavet, sier han.

— Samtidig er det uheldig å begynne forhandlingene før man sitter ved forhandlingsbordet, skynder han seg å tilføye.

SKIFTE VIKTIGST: - Å legge grunnlaget for et regjeringsskifte, og en ny regjering, er landsmøtets viktigste oppgave, sier Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND