I retten onsdag gikk Øyehaug til knallhardt angrep på Tor Johan Stuve og de andre Tordenskjold-toppene i forbindelse med skipet Cem Madeira, som aldri ble levert.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS) krever mer enn 38 millioner kroner i forbindelse med dette ene skipet. Til sammen er kravet på over 60 millioner kroner.

Cem Madeira ble i mars i fjor solgt til selskapet Nanggada Musantara Shipping S.A. på de britiske jomfruøyene.

— Forfalsket papirer

Stuve og hans forretningspartnere har tidligere forklart at skipet ikke kunne leveres som avtalt til KGJS fordi det allerede var utleid på en avtale de ikke kunne gå bort fra.

De har forklart at siden det norske rederiet ikke ville overta denne avtalen, så de ingen annen utvei enn å selge.

Øyehaug hadde en helt annen fremstilling:

  • Trusler om å forfølge redertoppene dersom de gikk vekk fra avtalen ble laget av rederne selv.
  • Styremøter og generalforsamlinger hvor salget ble vedtatt ble aldri avholdt. Protokollene er forfalsket.
  • Via en skipsmegler i Danmark skal Tordenskjold-toppene ha overført penger til selskapet som senere kjøpte skipet.
  • Skipet ble solgt til grov underpris. Forskjellen mellom salgsprisen og det KGJS mener er reell markedsverdi er nesten 40 millioner kroner.
  • Dette har vært en planlagt overføring av et skip til et selskap som Stuve, Hellevik og Kolbjørnsen kontrollerte, hevder Øyehaug.

Han la imidlertid ikke frem beviser som knytter selskapet direkte til redertoppene.

Forklaring neste uke

Fremstillingen til Øyehaug bygger i stor grad på Stuves tidligere samarbeidspartner Lars Patterson og en av hans viktigste meglere, Jens Faber Andersen.

Patterson vil ifølge Øyehaug i neste uke blant annet forklare at han var involvert i å lage styreprotokoller i ettertid, Faber Andersen at han på instruks fra en av de saksøkte overførte penger til selskapet på Jomfruøyene.

Faber Anderson skal også ha forklart politiet at han bare skulle ha en tredel av kommisjoner fra Tordenskjold-systemet på 1,6 millioner amerikanske dollar.

De siste to tredelene skulle betales ut etter anvisning fra Tordenskjold-toppene.

På kontoret til Jens Faber Anderson fikk BT i går beskjed om at han ikke var tilgjengelig. Da BT spurte ham om transaksjonene tidligere i år nektet han å svare på spørsmål med henvisning til at han hadde blitt bedt av Økokrim om ikke å uttale seg.

Det lyktes heller ikke BT å få tak i Patterson onsdag kveld.

Avviser selskapsbånd

Advokat Per Erland, som representerer Stuve, Hellevik, Kolbjørnsen og en lang rekke tidligere Tordenskjold-selskaper sier hans klienter er uenige i fremstillingen.

— Jeg er spent på å høre hva Patterson har å si når han kommer. Det er ikke noe spesielt i at styreprotokoller blir skrevet i ettertid.

— Hva med Faber Andersen?

— Hva han forklarer må vi se i forhold til hans rolle, sier Erland, og viser til at også Faber Andersen er blitt blandet inn i Økokrim-etterforskningen som pågår mot de tidligere Tordenskjold-toppene.

Erland avviser også at hans klienter er knyttet til selskapet på de britiske jomfruøyene.