– Vi skal se på hele systemet, se om våre ordninger er gode nok, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Stavanger Aftenblad.

Hun har satt ned en interdepartemental gruppe som skal vurdere satsene.

– Vi setter jo ikke ned et utvalg om vi er 100 prosent fornøyde med situasjonen slik den er, sier forsvarsministeren.

Vanlige privatforsikringer gjelder ikke i en krigssituasjon. En gjeldsforsikring ved kjøp av hus, vil for eksempel være ugyldig. En uføreforsikring likeså. I Sverige har staten tatt sitt ansvar i slike saker. Der går staten inn med en sum tilsvarende den forsikringsselskapet ville ha utbetalt i et normaltilfelle.

Strøm-Erichsen er ikke fremmed for tanken.

– Et slikt tiltak er nok aktuelt. Det er naturlig å se til våre naboland når vi skal vurdere våre forskrifter, sier hun.

Hun vil ikke uttale seg om erstatningen til soldaten som ble drept mandag.

– Det er veldig vanskelig å si om et tall høres riktig ut i en slik situasjon. Penger vil uansett ikke kompensere tap av menneskeliv, sier Strøm-Erichsen.

Forhandlingsleder Jimmy Bjerkansmo i Befalets fellesorganisasjon er glad for at regjeringen nå vil se på saken.

– Det er positivt at noe skjer. Det er på høy tid. Som fagforeningsmann ser jeg jo helst at beløpet økes, sier han.

Utvalgets rapport skal legges frem i august.

Scanpix