En meningsmåling Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende, viser at antallet velgere som føler seg mest hjemme i betegnelsene «sosialistisk» øker fra 11 til 17 prosent fra februar til mars. Antallet «sosialdemokrater» faller riktignok med tre prosentpoeng, men samlet utgjør «den røde fare» 45 prosent på denne målingen.

Advarslene fra regjeringshold ser med andre ord ikke ut til å nå frem til velgerne. I hvert fall ikke i Hordaland.

— Kan de ikke fortsette?

SVs nestleder Øystein Djupedal er fornøyd, men ikke overrasket, når BT presenterer tallene for ham.

— Du skal ha sittet rimelig lenge på Høyres hus hvis du tror at du skal skremme folk med det som er vårt adelsmerke, mener Djupedal og henter frem «rettferdighet, likeverd og fellesskap» som dekkende for sosialistbegrepet.

— Jeg er glad for at mange kaller seg både sosialist og sosialdemokrat. Det er i tråd med de verdiene jeg selv står for.

At regjeringens fremmaning av «sosialistspøkelset» slår tilbake på avsenderne, er Djupedal ikke i tvil om.

— Når regjeringspartiene har holdt på med dette, har jeg tenkt for meg selv: «kan de ikke bare fortsette med dette»?

— At Erna Solberg og statsminister Bondevik har latt seg dra med, vitner om manglende format. Men de må gjerne fortsette, sier Djupedal.

Idealistiske SV-velgere

Målingen viser at andelen usikre velgere er stabil, mens velgere som føler at deres egne verdier er mest i overensstemmelse med betegnelsene «konservativ» og «liberal» faller med til sammen tre prosentpoeng til 38. Dermed øker avstanden mellom sosialistene og sosialdemokratene på den ene siden og de konservative og liberale på den andre siden, fra ett til syv prosentpoeng på en måned.

Seniorkonsulent i Norsk Respons AS, Idar Eidset, er ikke overrasket over resultatene.

— SV har nok mer idealistiske velgere enn andre. De som stemmer SV gjør det i stor grad ut fra et grunnståsted. Samtidig har man jo inntrykk av at Fremskrittspartiet satser mer på enkeltsaker, sier han i en kommentar.

Eidset understreker at man skal være forsiktig med å legge alt for stor vekt på undersøkelsen, all den tid det er relativt få respondenter, særlig for de mindre partiene.

— Men for de største partiene ser en jo trekk.

At Kristelig Folkeparti også scorer høyt på «ideologi», forklarer Eidset med partiets kristne velgergrunnfjell.

Ap mangler tydelig profil

Arbeiderpartiet har en forholdsvis lav andel ideologiske velgere. Det kan være et utslag av at Ap har slitt med å befeste en tydelig sosialdemokratisk ideologisk profil.

— De har vært vage og mindre ideologisk synlige, mener Eidset.

På den annen side ser det ut til at Arbeiderpartiet henter mest på at det går mot et valg mellom to klare regjeringsalternativer.

— Venstresiden har generelt en god oppslutning på meningsmålingene for tiden. Det kan tyde på at for velgere som synes regjeringsalternativet er viktig, heller flertallet mot venstre, tror Eidset.

Meningsmålingen fra Norsk Respons AS viser også at veldig få av de spurte oppgir at de tillegger partilederne særlig vekt når bruk av stemmeseddel skal fattes.

— Det er i tråd med tidligere undersøkelser, mener Eidset.