Streikegeneral Leif-Kjartan Bjørsvik erkjenner at kringkastingssjefen har lovlig adgang til å stanse den planlagte utbetalingen av feriepenger til medarbeidere i streik. Etter planen skulle pengene bli utbetalt den 12. juni.

– Jurister har vurdert situasjonen og har kommet fram til at Bernander har mulighet til å gjøre dette. Men det handler ikke om å ha lov, dette er umoralsk og smålig og fører ikke til bedre tone mellom partene, sier Bjørsvik til NTB.

De ansatte vil få utbetalt feriepengene som de rettmessig har opptjent. Loven gir imidlertid Bernander rett til å porsjonere ut denne pengepotten til de ansatte. Derfor får bare dem som opprinnelig skulle ut i ferie før 11. juli feriepengene sine som planlagt om ti dager. De øvrige må vente.

– Jeg vil minne kringkastingssjefen om fjellvettregelen om at det er ingen skam å snu. Dette bidrar bare til å øke streikeviljen, sier Bjørsvik.