DAG IDAR TRYGGESTAD, HELGE O. SVELA

Thune tror en hel bransje står for fall dersom gårsdagens kjennelse fra Bergen Tingrett blir stående.

Tingrettsdommer Ove Kjell Hole mener en privatetterforsker ikke kan påberope seg den samme taushetsplikt som en advokat, og pålegger Thune å svare på politiets spørsmål i forbindelse med etterforskningen av Lindås-drapet og Åsane-drapet.

Det vil si med to viktige unntak: Thune slipper å forklare seg om informasjon han har fått fra drapsdømte Truls Guttormsen og hans forsvarer, advokat Odd Drevland.

Årsaken er at det var disse som i sin tid ga Thune i oppdrag å foreta privat etterforskning av drapet på Yngve Elvik.

Frykter omdømme

Thune er oppgitt over gårsdagens rettsavgjørelse.

— Denne avgjørelsen undergraver hele virksomheten. Dette betyr slutten for private etterforskere Derfor bør saken bringes videre i rettsapparatet, sier Thune, før han legger til:

— Nå må jeg bare bruke noe tid på om jeg vil ta den påkjenningen.

Thune driver sitt eget etterforskningsfirma, og har blant annet jobbet med forsvinningen til Trine Frantzen fra Os. Arbeidet har medført omfattende kontakt med det kriminelle miljøet i Bergen.

— Hvordan vil det se ut dersom de skulle lese i avisen at jeg, etter å ha snakket med dem i fortrolighet, går til politiet og forteller hva jeg har fått vite? Da kunne jeg stengt kontoret, sier Thune.

— Det samme blir situasjonen i forhold til det arbeidet jeg har gjort i Lindås-saken.

Drapsvåpenet sentralt

Politiet vil at Thune skal vitne fordi de tror han kan sitte på viktige opplysninger, først og fremst om våpenet som ble brukt under Lindås-drapet.

— Jeg vil gjerne hjelpe politiet, men jeg kan ikke gjøre det så lenge det ikke foreligger samtykke fra min klient. Og han lever som kjent ikke, sier Thune, og viser til at det var Truls Guttormsen og advokat Drevland som engasjerte ham høsten 2000.

Den tidligere Kripos-toppen mener at han som medhjelper for advokat Drevland har den samme taushetsplikt som forsvarerne har. Også om informasjon som han har fått fra andre i det kriminelle miljøet.

— Vi mener Thune ikke kan påberope seg taushetsplikt utover det Guttormsen og Drevland har fortalt ham. Og Thune har åpenbart snakket med mange andre i det kriminelle miljøet, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Har mange hatter

Thune er fullstendig klar over at hans mange hatter som politimann, privatetterforsker og pådriver for å få Lindås-drapet gjennomopptatt, skaper overskrifter. I går virket han mest oppgitt over at retten ikke ser det prinsipielle.

Skulle Bergen tingretts beslutning bli bekreftet i høyere rettsinstanser, vil Thune kunne komme i en situasjon hvor han vil nekte å svare.

— Jeg er innstilt på å ta den belastningen. Dette handler om tillit.

— Men jeg tror ærlig talt ikke opplysningene jeg sitter på er så viktige at det blir aktuelt. Jeg mener politiet kunne løst denne saken på en mye enklere måte.

Det skinner igjennom at den gamle konflikten mellom ham og Bergens-politiet lurer i bakgrunnen.

Konflikten toppet seg da Thune, i forbindelse med Lindås-saken, fikk frem nye forklaringer fra Truls Guttormsen og en kamerat. Påtalemyndigheten svarte med å ta ut tiltalte for falsk forklaring og falsk anklage. Begge ble dømt. På mange måter på grunn av Thunes arbeid.

PRESSET:Tidligere Kripos-topp Ola Thune sier han mer enn gjerne vil samarbeide med politiet, men mener han ikke kan svare på spørsmål på grunn av taushetsplikt. Verken politiet eller retten er enig i det. Politiet vil nå ha et rettslig avhør av sin tidligere kollega.FOTO: ARNE NILSEN