• Mens Kristin Krohn Devold skapte et terrorregime, har Anne-Grete Strøm-Erichsen vist seg som en lyttende og kunnskapsrik forsvarsminister.

Med denne sammenlikningen setter Peter A. Moe den ene statsråden opp mot den andre. Han har i femten år vært leder i Norges Offisersforbund og sett forsvarsministre komme og gå. Ikke alle har imponert ham.

— Strøm-Erichsen var riktignok et ubeskrevet blad i forsvarssammenheng da hun tiltrådte, men det gikk ikke lange stunden før vi skjønte at hun på alle måter innledet et tidsskifte. Jeg har allerede hatt mange møter med henne, og sett at vi har å gjøre med en åpen og lyttende statsråd som dertil er meget kunnskapsrik, sier Moe til Bergens Tidende.

Et lett bytte?

— Frykter du ikke at et «ubeskrevet blad», som du selv uttrykker det, kan bli et lett bytte i hendene på forsvarsledelsen?

— Absolutt ikke, for man skal jo som kjent aldri skue hunden på hårene. Den som innbiller seg at hun blir noe lett bytte, vil fort komme på andre tanker. I det lange løp er det viktigere for en statsråd å ha evnen til å skille det vesentlige fra det uvesentlige, for vi skal huske på at en statsråd skal styre på et strategisk nivå - ikke på detaljplanet, sier han videre.

  • Jeg er ganske sikker på at forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil finne godt ut av det med hverandre, understreker han.

Det eneste minus må være at det ikke er noen med forsvarsfaglig bakgrunn i den politiske ledelsen, bare med sikkerhetspolitikk som ballast, påpeker han videre, men uten å gjøre det til noen alvorlig innvending.

- Bare ja-mennesker

— Hva er forskjellen mellom Kristin Krohn Devold og Anne-Grete Strøm-Erichsen?

— Mens Strøm-Erichsen som nevnt er åpen og tillitvekkende, måtte vi leve med at Krohn Devold etter hvert lukket seg helt inn og bare omgav seg med ja-mennesker. Hun skapte rett og slett et terrorregime, for ingen våget å komme med motforestillinger.

— Hva er de viktigste oppgavene den nye statsråden må gripe fatt i?

— Hun er nødt til å rydde opp i mange av de feilgrep som er gjort disse fire årene, slik at Forsvaret får tilbake den anseelsen det hadde i befolkningen tidligere. Dessuten må hun sørge for at det igjen blir et godt tillitsforhold i arbeidslivet i hele Forsvaret, sier Peter A. Moe.