Det hevdet saksordfører for sykehusreformen, Asmund Kristoffersen (Ap), da innstillingen om sykehusreformen ble avgitt av sosialkomitien i går. Staten skal eie sykehusene, det skal opprettes fem regionale helseforetak og sykehusene skal organiseres som egne foretak underlagt disse Sentrum umulig Kristoffersen har fått nærmest full tilslutning til regjeringens forslag, med Fremskrittspartiet som det viktigste støttepartiet. Han mener det ville vært umulig å forhandle med sentrumspartiene om reformen. Da måtte han ha gått vekk fra landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet.Kristoffersen mener det er uvesentlig hvem som har gitt regjeringen støtte i denne saken, og sier at resultatet er det viktigste.— Vi kan gå ut i valgkampen og si at vi har fått gjennomslag for en av våre viktigste saker. Fremskrittspartiet er den viktigste støttespilleren, men det ser ut til at andre partier også vil støtte noen av paragrafene, sier han. - Dristig av Ap Forbundsleder Oddrun Remvik i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere mener det er dristig av Arbeiderpartiet å søke støtte fra Frp. Det vil svekke argumentasjonen i valgkampen om at høyrekreftene er hovedmotstanderen, mener hun. - Folk ser at Ap samarbeider med Høyre og Fremskrittspartiet likevel, sier hun. Remvik beklager at Ap ikke tar hensyn til LO-kongressens enstemmige vedtak som er kritisk mot å organisere sykehusene som foretak. Offentlig styring - Vi ønsker oss en modell som sikrer offentlig styring og bremser privatisering i større grad enn foretaksmodellen, sier Remvik. Hun viser til at statsråd Trond Giske har avvist foretaksmodellen for universitetene, fordi han ønsker større offentlig styring.Frps helsepolitiske talsmann, John Alvheim, kaller sykehusreformen et gjennomslag for Fremskrittspartiets helsepolitikk. - Siden 1985 har Frp programfestet statlig overtakelse av sykehusene. Det har tatt 16 år, men i dag feirer Frp`erne seieren, sier han. NTB fakta/sykehusreformen

  • Helseminister Tore Tønne foreslår at sykehusene skal overdras fra fylkeskommunene til staten fra årsskiftet.
  • Sykehusene skal skilles ut av forvaltningen og organiseres i foretak. n Sykehusene i de tre vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal samles i ett helseforetak.
  • Hvert enkelt sykehus innenfor foretakene skal organiseres i et datterselskap. * Både foretakene og datterselskapene skal ha egne profesjonelle styrer.
  • Sykehusene skal ledes etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Sykehusforetakenes økonomi skal ha en egen økonomi atskilt fra staten.
  • Statens eiermyndighet skal utøves gjennom foretaksmøte som vil være helseministeren.