— Pærebrannen er kommet for å bli, og det er bortkastet å prøve å stanse utbredningen av den, mener Lars Sekse som er forskningssjef ved Bioforsk Vest Ullensvang.

Sekse var med på gårsdagens aksjonsstart i Ulvik, og understreker at han støtter Mattilsynets fremgangsmåte i Hardanger, hvor det bare er små mengder mispler. Det er Mattilsynets strategi i bergensområdet han reagerer på.

— Her prøver man å rydde prydbuskene i en vid omkrins rundt alle funnsteder av pærebrann. Men med den utbredelsen som er i dette området, så hadde det vært umulig selv om man hadde mangedoblet de 52 millioner kronene som Mattilsynet nå bruker, sier han.

Sekse mener faren for smitte av frukttrærne i Hardanger er sterkt overdrevet, og at pærebrannen er minst like kritisk for landets planteskoler.

— Temperaturen og luftfuktigheten i Hardanger er sannsynligvis for lav til at frukttrærne kan bli smittet i blømingssesongen. Skulle det likevel skje, så finnes det gode og velprøvde metoder for å begrense omfanget av spredningen, sier han.