TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOslo— Granskingskommisjonens rapport ga meg ingen innsikt i hva som foregikk på broen før "Sleipner" gikk på grunn, sier Kristiansen til Bergens Tidende.- Det burde vært foretatt en skikkelig rekonstruksjon, mener han. Savner søkelys på HSD-ulykker Kristiansen peker på at "Sleipner"-rederiet HSD de senere årene har vært involvert i flere ulykker og nestenulykker.- Rederiets håndtering og oppfølging av ulykker og nestenulykker er ikke belyst. At kommisjonen burde sett på ulykkene er selvsagt. De burde også sett på nestenulykkene. Dette dreier seg om rederiets sikkerhetsstyring, og et sentralt spørsmål er hva rederiet og organisasjonen lærte av hendelsene, sier Kristiansen.Han understreker at redningsflåtene sviktet denne ene gangen da de absolutt måtte fungere. Ledelse og sikkerhet Kristiansen mener at dette er avgjørende fordi det retter søkelyset mot ledelsen og om den følger opp det den sier. - Det er viktig hvis vi skal kunne lære av ulykker, sier Kristiansen. Han mener derfor rapporten "er dårlig på disse punktene". Kristiansen mener granskingskommisjonens rapport på sentrale punkter "er omtrentlig".Det gjelder blant annet konstateringen av at det var feilnavigering som førte til grunnstøtingen og forliset. - Litt forenklet sier rapporten at navigatøren så ut i luften og blingset med utstyret. Flere mangler Kristiansen savner en grundig belysning av blant annet:* En detaljert logg og presise opplysninger om plotting av sjøkartene.* Om det fantes alternative simulerte seilingsforløp.* Hva som faktisk var tidsmarginer etter planen for ruten.* En medisinsk undersøkelse av mannskapet og navigatørene, ikke minst for synet.* En vurdering av sjøgangspåkjenning. Kristiansen viser til undersøkelser som viser at konsentrasjonen faller kraftig i ulike situasjoner. Spørsmål om mannskapet kunne være utmattet, hvordan dagsformen var og om oppmerksomheten var nedsatt.* Siktforholdene på broen, og forhold rundt lys og nattsyn.- Når forholdene på broen skal undersøkes, må det gjøres grundig. Skal navigatørens rolle undersøkes, må alle forhold tas i betraktning - også de fysiologiske, sier professor Svein Kristiansen.

Les også: - Redere bedre enn statsråder