– Det er ikke fiskeri— og sjøfartsnasjonen Norge verdig å ha en halvoffentlig redningstjeneste som er helt avhengig av frivillighet og store pengegaver for å kunne utføre oppgavene sine på en skikkelig måte, sier Myhre til Fiskeribladet.

Så langt tilbake som for 13 år siden la Myhre fram det samme forslaget uten at det fikk noe særlig bifall. Men nå er tiden moden for å se på en slik sammenslutning på nytt, mener den tidligere kystvaktsjefen.

– Det som skjer i Redningsselskapet er både pinlig og tragisk, men jeg tror ikke det er noe som er kommet over natten. Mitt inntrykk er at det lenge har vært en ukultur i Redningsselskapet der «nessekonger» har vernet om sine revirer og hvor sektortenkning har vært framherskende, sier han.

Myhre mener en sammenslåing av Redningsselskapet og Kystvakten vil gi en bedre og mer effektiv redningstjeneste. Det er også hovedbegrunnelsen hans for en sammenslutning.

Myhr er engasjert i lokalpolitikken i Troms som senterpartimedlem, og han har underrettet sentrale partifeller i regjeringen om at forslaget bør vurderes på nytt.