— Redningsselskapet har ønsket å legge vår rapport i en skuff. Nå har de fått begrunnelsen de ville ha, sier advokat Cato Schiøtz, som satt i granskningsutvalget.

Schiøtz mener Eriksrud skyter seg selv i foten når han kritiserer granskningsutvalgets saksbehandling.

— Det han gjør, er å gjenfortelle en rekke partsinnlegg helt ukritisk. Verken han eller de andre advokatene har vært interessert i å snakke med oss. Først da rapporten var ferdig, fikk vi den oversendt. Jeg fikk den tirsdag for to uker siden med frist for å gi tilbakemelding på torsdagen. Dette er grisete saksbehandling. De vet at jeg ikke kan ta stilling til en 50 sider lang rapport på to dager, sier Schiøtz.

Han avviser beskrivelsen av Eriksrud som nøytral. Eriksrud er nemlig Redningsselskapets prosessfullmektige i striden om hvor stort salær granskningsutvalget skal få.

— Det hadde vært mer elegant å la en som ikke er involvert til å evaluere oss, sier Schiøtz.

Han forteller at granskerne vil sende sin stevning i løpet av måneden. De krever to millioner kroner mer i salær.

— Hvis de vil kjøre videre, bør de sette seg mer grundig inn i saken. Jeg har mistet all tiltro til Cato Schiøtz, sier Magnus Stangeland, som selv har stevnet granskerne.

Lederen for granskingsutvalget, Stein Husby, svarte ikke på BTs gjentatte henvendelser i går.