— I ettertid ser jeg at vi burde satt hardt mot hardt og gjennomført en utkastelse, sier avdelingsdirektør Oscar Halvorsen i eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Natt til onsdag brant det verneverdige trelastlageret, der Miljøvernforbundet leide lokaler, ned. Verdier for mange millioner gikk tapt.

Kommunen angrer seg. Kurt Oddekalv ergrer seg, og byantikvaren er bare lei seg.

- Flytt ut, flytt ut

Opp av asken dukker det opp en krangel som har pågått i lengre tid. Kommunen har i snart to år prøvd å kaste Miljøvernforbundet ut, og mener leietakeren har hindret sikringen av bygget. Miljøvernforbundet truer med søksmål for manglende brannsikring.

Bergens Tidende har lest leieavtalen og flere brev som har gått mellom kommunen og Miljøvernforbundet de siste årene. Der går det frem at leieavtalen - med leie på 200.000 kroner pr. år - gikk ut 31. oktober 2001. Den ble aldri fornyet. I januar 2002 anmodet kommunen om at Miljøvernforbundet måtte flytte ut snarest, og senest innen 1. mars 2002.

Oppfordringen ble gjentatt i november, denne gangen med trussel om utkastelse dersom intet skjedde innen 15. desember 2002.

Oslo kommune ville ha Miljøvernforbundet ut fordi bygningen hadde tekniske mangler. Ifølge en tilstandsrapport måtte bygningen rustes opp for nærmere 10 millioner kroner.

- Ville bevare bygning

— Vi mener det måtte gjøres noe med blant annet bærende konstruksjoner i bygget. Det ville ikke vært noe vits i å installere sprinkleranlegg uten å gjøre dette samtidig, sier avdelingsdirektør Halvorsen.

Miljøvernforbundet har svart i brev der de mener at det nødvendige er gjort, og hevdet i august i år at «basert på vårt kjennskap til bygget er sikkerheten nå godt ivaretatt»

I BT i går gikk Oddekalv langt i å hevde at brannen kom «beleilig» for kommunen. Halvorsen vil ikke kommentere anklagene nærmere.

— Det vitner om liten innsikt i hvordan kommunen jobber med utvikling. Kommunen ønsket å integrere bygget i planene for området, og sørge for at trelastlageret ble bevart, sier avdelingsdirektøren.

- Kontrakten gyldig

Leder for Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv, og hans nestleder Eirik Wærner, mener kommunen driver ansvarsfraskrivelse. Oddekalv er ikke enig i at kontrakten gikk ut i 2001, selv om det står i § 4 at den «opphører uten varsel og oppsigelse 31.10.01». Ny kontrakt ble ikke undertegnet.

— Hvis det ikke finnes juridisk korrekte grunner for å avslutte et leieforhold, så gjelder kontrakten. Kommunen ga tilbud om ett års leie, men doblet prisen. Det viser at de var villig til å leie ut videre. Kontrakten har vært gjeldende og under forhandling hele tiden, hevder Oddekalv.

— Men kommunen sier jo at de ville ha dere ut, slik at de kunne gå i gang med både det bygg- og branntekniske?

— At de ville reparere noe er nytt for oss. De truet med å stenge bygget på bakgrunn av en rapport, og sa at bygget var teknisk svakt. Vi forsterket dragere i taket. Deretter kunne kommunen satt inn sprinkleranlegg om de ønsket det, sier Oddekalv.

AVVISER: Kurt Oddekalv avviser at Miljøvernforbundet har klamret seg fast til Trelastlageret uten kontrakt, eller stått i veien for noe som helst.<p/> FOTO: HÅVARD BJELLAND