Thomas Førde — Skulle Medhaug ha kommet med noen unnskyldning, slik motparten krever, ville han samtidig ha erkjent ansvar for påstått skade. Noe slikt finnes det ikke grunnlag for, sier Medhaugs advokat.

Jan Birger Medhaug var, like etter det en og en halv time lange møte i forliksrådet, ikke villig til å gi kommentar.

Det var heller ikke kvinnen, som har anmeldt han. Hun møtte i går pressen med ryggen til, men overlot til sin advokat å møte pressen ansikt til ansikt.

Advokat Elden sier at hans klient gruet seg foran møtet i forliksrådet og det første møte med Medhaug etter politianmeldelsen.

— Hun følte stor lettelse etter å ha fått forklart seg

Ifølge advokat Elden ønsket Medhaug derimot ikke å gi sin forklaring til forliksrådet. - Dermed strandet et forsøk på forlik.

— Hva skjer videre i saken?

— Vi skal nå vurdere å reise sivilt søksmål ved Karmsund tingrett. Målet med en slik stevning vil være å få belyst fakta, få en beklagelse fra Medhaug og en symbolsk skadeerstatning. Jeg føler meg trygg på at vi kan bevise at min klient er blitt påført skade. Vi må derimot vurdere nøye om det er stor sannsynlighet for at retten vil erklære at saken er foreldet, sier Elden.

— Hva vil Medhaug foreta seg videre, advokat Bjørn Vikse?

— Vi venter på neste utspill fra motparten. Det er motparten som har brakt saken til forliksrådet.

Elisabeth Torp fra Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, bistod i går både før og etter møtet i forliksrådet, kvinnen som har anmeldt Medhaug.

Torp sier til BT at selv om kvinnen ikke ønsker å stå frem i mediene, har hun likevel gjennom hele denne saken vist mot og styrke.

— Ved å stå på videre, gir hun håp og kraft til andre ofre for seksuelle overgrep som opplever ikke å bli trodd i møte med politi- og påtalemakt, sier Elisabeth Torp.