KJETIL OLSEN

— Jeg hadde mer forventet en to meter høy og to meter torpedotype, fortalte 30 år gamle Pettersen helt i begynnelsen av sin forklaring i Stavanger tingrett i dag.

Episoden NOKAS-tiltalte Pettersen snakker om, er første gang han traff Toska. Dette skjedde ved før jul i 2003.

Via en annen NOKAS-tiltalt, en 26 år gammel mann fra Sandnes, hadde Toska ytret ønske om å leie Pettersens hus i Nedre Dalgate i Stavanger. Pettersen hadde en del kontakt med 26-åringen på denne tiden.

— Jeg fikk inntrykk av at han (Toska, red. anm.) skulle flytte fra Oslo, forklarte Pettersen, som på direkte spørsmål fra sorenskriver Helge Bjørnestad, innrømmet at han stilte få spørsmål om hva Toska skulle gjøre i byen.

Uansett ble det skrevet leiekontrakt, og Toska skulle betale 10.000 kroner i måneden inkludert strøm.

Pettersen hadde store pengeproblemer høsten 2003, blant annet etter å ha kjøpt et utested i Sandnes, og vurderte å kreve den tidligere eieren for penger. Dette skal 26-åringen ha lovet å hjelpe til med.

Pettersen trodde at den som ville leie huset, var en pengeinnkrever som 26-åringen kjente, sa Pettersen i retten i dag.

— Jeg forsto det som om det var de samme guttene som skulle kreve inn penger, sa 30-åringen fra Sola ved Stavanger.

Pettersen hevdet dessuten hardnakket at han aldri hadde sett Toska før møtet om leieforholdet i Nedre Dalgate.

— Du visste ikke hvem han var fra før, spurte Bjørnestad.

— Nei, svarte Dan Pettersen med klar røst.