• Det vil ta 30 år for dekke sykkelbehovet med dette tempoet, sier Syklistenes Landsforening.

Syklistenes Landsforening mener at regjeringen bare gir smuler til det mest miljøvennlige og helsefremmende transportmiddelet. Av en ramme på over fem milliarder kroner til riksveiinvesteringer, foreslås kun 230 millioner kroner til tiltak for gående og syklende.

— Regjeringen har glemt egne mål i Nasjonal transportplan 2010–2019. I en undersøkelse vi har gjennomført ser vi tydelig de lokale konsekvensene. Det er ingen eller få tegn til bedring på områder som sykkelveinett, vedlikehold og sikkerhet. Store byer som Oslo, Bergen og Fredrikstad kommer spesielt dårlig ut, sier generalsekretær Rune Gjøs, i Syklistenes Landsforening (SLF)

— Vil bruke 30 år

Ifølge statsbudsjettet vil midlene for det meste bli brukt til sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder og til utbygging langs skoleveier. Ifølge budsjettet skal det åpne totalt 56 kilometer gang- og sykkelveier til neste år.

— Budsjettforslaget innebærer bare 56 km med nye gang og sykkelveier i 2011. Behovet er 1100 km. Med dette tempoet vil vi bruke 30 år på å dekke behovet og nå statens egne mål, sier Gjøs.

Urovekkende utvikling

Ifølge statsbudsjettet ble det i 2009 tilrettelagt 96 km vei for gående og syklende gjennom etablering av gang— og sykkelveier og sykkelfelt, mens målet var 123 km. Avviket skyldes blant annet forsinket oppstart på enkelte prosjekter, bl.a. som følge av manglende planavklaring og mangel på byggelederressurser.

— Jeg mener utviklingen er underlig og urovekkende. Det er svært overraskende at en rød-grønn regjering neglisjerer fremtidens transportmiddel.

Vil ha belønningsordning

SLF krever at minst 10 prosent av investeringene i riksvei skal gå til hovednett for sykkel i byer og tettsteder, samt gang og sykkelveier generelt.

— Det er også skuffende at det ikke er etablert en belønningsordning for fylker og kommuner som ønsker å bedre forholdene. Vi skal gjøre alt det vi kan for å få til en belønningsordning til neste år, sier Gjøs.

Helt til slutt minner han om bedre tilrettelegging for syklende og gående er noe at det mest samfunnsøkonomiske lønnsomme staten kan gjøre.

— Hvordan kan regjeringen ta seg råd til å la være?