- Skuddskader i alle kroppsdeler

Sykehuset avsperret og sikret.