— Det er et skrikende behov for et støtteapparat for dem som blitt utsatt for vold. Det virker som de er mer opptatt av å rehabilitere gjerningsmannen enn å reparere offeret, sier Lømo.

Hun mener kommunene må bli flinkere til å ta seg av voldsofrene på lik linje med andre som har vært ute for en ulykke.

— Hver kommune bør ha et kriseteam som ikke bare gjelder for personer involvert i bussulykker og flykatastrofer. Det må gjelde enkeltmennesker. Det er ikke mindre katastrofe om ulykken gjelder en person eller mange.

Lømo opplever en manglende forståelse for voldsofres behov for oppfølging.

— Det er en skremmende likegyldighet for voldsofre i Norge. Du har ikke noe krav på hjelp om du blir utsatt for vold. Psykolog eller fysikalsk behandling må du betale selv. Jeg anbefaler sterkt at Norge begynner å følge FNs prinsipperklæring om rettigheter for vold og maktmisbruk, som vi både har undertegnet og ratifisert. Alle ofre skal ha krav på hjelp, erstatning, bistandsadvokat og å bli behandlet med respekt.