— Resultatet kan tolkes dit hen at norske skoler er mer jente- enn guttevennlige, sier NOVA-forsker Lihong Huang til Dagsavisen.

Huang mener at jenter er flinkere enn gutter til å få venner og ta vare på disse. Dessuten involveres foreldrene oftere i skolearbeidet, og jentene pleier kontakt med læreren bedre enn guttene klarer.

— Og der gutter og jenter har lik sosial kapital, får jentene gjerne mer ut av sine relasjoner, sier Huang.

Førsteamanuensis ved pedagogisk forskningsinstitutt, Christian W. Beck, er langt på vei enig med Huang.

Ifølge Beck passer jenter bedre inn i den norske skolen. Han trekker særlig fram kvinnedominansen på lærersiden, og at den fortolkende kunnskapen kommer foran den analytiske og praktiske. Det favoriserer jentene.

Han mener vi ender opp med mange skoleflinke, pliktoppfyllende og lojale jenter, og en del uryddige, men mer kreative gutter.