Det liker hvalfangeren, Olav Olavsen, som i 50 år har jaktet hval, dårlig.

-Det er urettferdig. I Fiskeridirektoratet er det ingen nåde og ingen aksept for feil. Jeg lurer på om det er mennesker eller roboter som behandler saken, sier Olavsen.

Forbudt område

Det smalt kraftig den 3. juli i fjor da Olav Olavsen på hvalfangerskuten Nybræna sendte av gårde harpunen. Den traff sitt mål — en vågehval.

Problemet var bare at hvalen befant seg i et fredet område i Norskehavet som Fiskeridirektøren hadde stengt for fangst vel en uke tidligere.

— Fiskeridirektøren ser meget alvorlig på overtredelser av det fastsatte regelverket. Hvalfangsten er som kjent gjenstand for stor oppmerksomhet, både internasjonalt og nasjonalt. Norske myndigheter er derfor særdeles opptatt av å etablere reguleringsopplegg som bidrar til å forhindre spekulasjoner om at det i fangsten kan foregå ulovligheter, skriver Fiskeridirektoratet i et brev til fjorårets lisenshaver på Nybræna, Tom Olav Nilsen.

De minner videre om at det er årsaken til at hvalfangerskutene har ferdskrivere om bord.

Og ferdskriveren etterlater ingen tvil om at Olav Olavsen avfyrte harpunen i et forbudt område.

Har skutt nær 2000 hval

Det erkjenner da også den erfarne skytteren. Umiddelbart etter at hvalen var skutt, rapporterte han hendelsen inn til myndighetene. Olav Olavsen har vært på hvalfangst siden 1957 og drevet fangst fra egen båt siden 1964. Han anslår at han i sin karriere har skutt mellom 1700 og 2000 hval.

Den omstridte vågehvalen, som ble skutt utenfor Finnmarkskysten, var den siste hvalen han skjøt i sin karriere. Nå er han pensjonist.

Olavsen forklarer at han var alene i styrehuset, «da hvalen dukket opp ca. 50 meter fra baugen vår. Jeg slo da stopp i motoren, og sprang frem til kanonen som var ladd. Etter kort tid, ca. 20 sekunder, kom hvalen opp på nytt, og jeg skjøt denne uten å tenke på at vi befant oss i et område som det ikke var tillatt å drive fangst i. Jeg beklager at det skjedde, men jeg handlet i affekt».

Bevisstløs

Olavsen hevder at han aldri har forbrutt seg mot fangstregler, og at det heller ikke har skjedd denne gangen.

— Jeg vil si det slik at jeg var ubevisst i gjerningsøyeblikket, fremholder Olavsen som klager på direktoratets beslutning om å inndra verdien av hvalen. Han avslutter en klage til Fiskeri- og kystdepartementet med å uttrykke håp om «en fornuftig behandling». I stedet for inndraging av 40.000 kroner, håper mannskapet på Nybræna at direktoratet nøyer seg med å redusere neste kvote med ett elle to dyr.

Resultatet ser imidlertid ut til å bli at myndighetene fastholder inndragningen, og at kvoten i tillegg blir redusert.

ADAM BUTLER