— Ingen ting tyder på at det var folk til stede da skuddene ble avfyrt, så vi ser på denne handlingen som et alvorlig skadeverk, sier politiinspektør Terje Kristiansen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han vil ikke si noe om politiet ser skyteepisoden i sammenheng med Shabanas «rumpestunt», men han bekrefter at Rehman tidligere har mottatt trusler etter en av hennes opptredener. Denne episoden skal imidlertid ha skjedd for lenge siden.

— Vi har ingen konkrete spor som tyder på at det er en sammenheng, men vi etterforsker saken og holder alle muligheter åpne, sier Kristiansen.

Pepret fasaden Skyteepisoden fant sted klokken 04.10 natt til onsdag. En eller flere ukjente gjerningsmenn skal ha avfyrt over ti skudd mot restauranten til Farhana Rehman som er søsteren til stuntkomikeren Shabana Rehman.

— Flere skudd ble avfyrt langs hele fasaden til restauranten med det som trolig er et automatvåpen, sier Kristiansen.

NTB kunne på stedet telle ni kulehull i fire-fem store vinduer ut mot gatene.

Flere personer har fortalt at en bil ble hørt kjørende fra stedet i stor fart.

— Ble skuddene løsnet fra en bil?

— Det er en av mulighetene vi jobber med. Skuddene er fyrt av langs hele fasaden, og det er klart at det er skutt fra flere vinkler, sier Kristiansen som ikke vil fortelle hva slags kaliber kulene har hatt.

Overvåkingskameraer

Politiet har foreløpig få spor å gå etter, men håper på at noen av videokameraene i området kan ha fanget opp gjerningsmennene.

— Vi har innhentet et betydelig antall videoopptak, særlig fra området rundt Thorvald Meyers gate, som nå skal gjennomgås, opplyser Kristiansen.

Han understreker at dette kan ta lang tid, og han etterlyser vitner som kan ha sett eller hørt skyteepisoden.

— Vi har satt i gang tekniske undersøkelser på stedet, men vi håper på å komme i kontakt med per-soner som har sett skyteepisoden, sier Kristiansen.

Rykket sent ut Politiet er blitt kritisert for å ha rykket sent ut etter skyteepisoden, men ifølge Kristiansen skyldes det at naboene ikke varslet politiet.

— Kun en person varslet politiet, og denne personene ringte senere og fortalte at det trolig var falsk alarm. Vi har i ettertid vært i kontakt med naboer som forteller at de ble vekket av skuddene, men alle trodde at noen andre ville varsle politiet, sier Kristiansen.

Skyteepisoden fant sted klokken 04.10, men politiet rykket først ut da en vaktmester som kom på jobb i morgentimene, varslet politiet.

Ingen fare Politiet har vært i kontakt med Shabana Rehman, og sier at sikkerheten rundt henne vil bli ivaretatt, men de vil ikke si noe om hvilke tiltak som er iverksatt.

— Rehmans sikkerhet er vurdert dit hen at det ikke er noen overhengende fare for henne, sier Kris-tiansen.

Det var ikke fremsatt trusler mot henne eller restauranten før episoden, og politiet vurdere derfor ikke situasjonen som veldig truende. Politiet vil heller ikke uttale seg om Rehman har bedt om politibeskyttelse.

<b>SENT TIL MOLDE:</b> Shabana Rehman på Gardermoen på vei til Molde-flyet Hun betegnet skytingen mot hennes søsters restaurant natt til onsdag som en kriminell volds- og terrorhandling.<br/>FOTO: SCANPIX