«Det kan jeg ikke forklare meg om»

«Det husker jeg ikke»

«Jeg vil ikke si noe om dette»

Svenske Ikmet Kodzazikus forklaring i Stavanger tingrett i ettermiddag ble en spesiell forestilling. Gang på gang nektet han å forklare seg om de mest banale spørsmål. Flere ganger brøt dommeren inn.

— Har dette noe poeng? Nå er retten trøtt av dette, sa Bjørnestad.

Til og med spørsmål om hvorfor han ikke ville svare på spørsmål, nektet Ikmet Kodzadziku å svare på.

Det eneste Kodzadziku omtrent ville bekrefte, er at han var i Stavanger like før og på selve ransdagen. Han antydet selv at det var for å begå en annen alvorlig forbrytelse som ikke hadde noe med Nokas å gjøre.

I fistel

Til slutt spurte aktor om 25-åringen visste hvem som hadde skutt politimannen Arne Sigve Klungland. Da sprakk det for tiltalte.

— Det er krenkende at du stiller meg det spørsmålet. Du skal ikke stille meg et slikt spørsmål, lød svaret fra en tydelig oppbrakt Kodzadziku.

— Det er statsadvokaten som bestemmer hvilke spørsmål han vil stille, lød det strengt fra Bjørnestad.

Pekefinger

Like før retten ble hevet, henvendte dommeren seg på nytt til Kodzadziku.

— Du har her levert en forklaring som er mye mer forbeholden i forhold til handlingsforløpet enn det noen av de andre tiltalte har gjort. Forstår du alvoret i denne saken? Har du tenkt gjennom de særdeles alvorlige konsekvensene?

Det svarte 25-åringen bekreftende på.