– Dette er en stille katastrofe som rammer de fattige og som tolereres av dem som sitter på teknologien, ressursene og som har den politiske makten til å gjøre noe med det, sier Kevin Watkins. Han er hovedforfatter av UNDPs Human Development Report 2006, som ble presentert i Oslo torsdag med blant annet kronprins Haakon til stede.

Hvert år dør 1,8 millioner barn av diaré. Disse barna kunne vært reddet dersom de hadde hatt tilgang til rent vann og toaletter. Watkins understreker at uten tilgang til rent vann og toaletter står Tusenårsmålene, de internasjonale målene for å halvere fattigdom og utrydde sult innen 2015, i fare.

Nok vann

Det finnes mer enn nok vann i verden, både til privat forbruk, jordbruk og industri, fastslår Veslemøy Lothe Salvesen, informasjonssjef ved UNDPs nordiske kontor, som lanserer rapporten i Norge.

– Verdens vannkrise skyldes fattigdom og skjeve maktforhold, samt en forvaltning av vannet som gjør det til et enda knappere gode. Problemet er ikke mangel på vann, men at enkelte grupper har tilgang til mindre vann og betaler mer for vannet enn andre, sier hun.

I rapporten blir det pekt på at vann er dyrest for de fattigste. Mens de rike ofte får vann fra én leverandør, må de fattige forholde seg til en rekke leverandører: Noen har ansvaret for vannposter, andre er selgere, tankbilsjåfører og vannbærere.

En menneskerett

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger: Tilgang til vann må være en menneskerett, og det betyr at alle skal ha minst 20 liter rent vann om dagen, og de som ikke har råd til å betale, skal få det gratis.

Det anbefales en satsing på nye nasjonale vannstrategier hvor man legger vekt på fattigdomsreduksjon og utjevning av ekstreme forskjeller. Regjeringer bør bruke minst 1 prosent av BNP på dette, går det fram av rapporten.

– Vann og sanitære tjenester er per i dag ikke et prioritert område i bistandspolitikken. Kun 5 prosent av den totale bistanden er rettet mot denne sektoren. For å kunne nå Tusenårsmålet om vann og sanitære forhold, må dette tallet dobles, heter det i rapporten.