Det er brutt ut full krig mellom Høyres leder Erna Solberg og utviklingsminister Erik Solheim (SV) fordi Solheim sier at Høyre ønsket at Norge skulle være med i krigen mot Irak.

– Fremskrittspartiet og Høyre bør be om unnskyldning fordi de ønsket at Norge skulle være med i krigen mot Irak i 2003, sier Solheim

Uttalelsen har fått Frp og Høyre til å se rødt. Verken Frp-formann Siv Jensen eller Solberg har planer om å be om unnskyldning og mener heller det er Solheim som må krype til korset.

– Hadde de fått rett, så ville Norge i dag hatt en styrke i Irak og vært en del av det store problemet vi ser i det landet. Jeg tror det ville vært veldig nyttig om spesielt Fremskrittspartiet, men også Høyre, trakk lærdom av dette, slik at de ikke er like lettvinte neste gang spørsmålet om norsk styrkebruk i utlandet kommer opp, sier Solheim.

– Skitten feilinformering – Solheim og SV bedriver skitten feilinformering, der han later som Høyre mener noe annet enn det vi faktisk gjør. Når Solheim serverer løgner om politiske motstandere, bidrar han til å forsure forholdet mellom regjeringen og opposisjonen. Dette er et alvorlig forsøk på villedning av velgerne og representerer en korrumpering av den politiske debatten, tordner Solberg.

Hun sier også at Solheim prøver å lage en fullstendig usaklig kobling mellom den feilaktige gjengivelsen av Høyres holdning i Irak-krigen og spørsmålet om å stille spesialstyrker til disposisjon for NATOS ISAF-operasjon i Afghanistan.

Ikke krigshissing Høyrelederen understreker at Høyre og Bondevik-regjeringen, der Høyre var med, ikke støttet Irak-krigen.

Hun viser til at regjeringen gikk inn for at Hans Blix og hans våpeninspektører skulle få fortsette sitt arbeid, og at det ikke forelå tilstrekkelig folkerettslig grunnlag for å gå til en militær aksjon mot Irak. For å gjøre dette, mente regjeringen at det ville vært nødvendig med et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd.

Frp-leder Siv Jensen slår også tilbake og har ingen planer om å unnskylde.

– At vi var for Irak-krigen, var ikke å hisse til krig. Ingen ønsker krig, uansett politisk farge og ståsted, men virkeligheten har noen brutale sider som man må forholde seg til, sier hun.

Står på sitt Erik Solheim holder fast på sin versjon også etter å ha hørt Erna Solbergs utblåsning, men strekker seg til å si at det er forskjell mellom Høyre og Frp.

– Frp agiterte aktivt for å sende soldater til Irak. Jeg tror alle Frp-velgere i dag innser hvor galt det ville ha båret av sted hvis vi hadde gjort det, sier utviklingsministeren til NTB.

– Det Høyre dessverre gjorde, var å beklage at andre land ikke støttet den amerikanske krigføringen i Irak. De sa at FNs sikkerhetsråd først burde ha kommet sammen og blitt enig om den amerikanske politikken. Det er ikke fullt så ille som Frp, men det ville gjort Norge til en medspiller i det som i dag fremstår som ett av de mest mislykkede krigseventyrene i morderne tid, sier Solheim.

– For lett å krige Solheim er opptatt av at bruk av militær makt ofte er det første man tyr til i internasjonale konflikter.

– Lærdommen vi kan trekke av Irak er først og fremst at det er uhyre lett å starte kriger, men veldig vanskelig å avslutte dem. De fleste som starter en krig, tror den bli mye kortere enn det den blir. Bruk av militærmakt må være noe av det man gjør i absolutt siste instans, men ikke noe man tyr til som første virkemiddel, sier Erik Solheim til NTB.

Lise Åserud, Scanpix