• Skiltene som varsler om hjort og elg i trafikken bør bli større, og få en ny farge.

Slik kan ulykkestallene og skadene dette fører med seg reduseres, mener Fred Nilsen. Han er soussjef i avdeling for landbruksorganisasjoner i Gjensidige NOR.

— I dag er det så mange skilt som varsler om dyr at vi som bilførere sovner for budskapet i dem, sier Nilsen.

— Derfor tror jeg ikke det nytter å skilte mer. En bedre idé tror jeg vil være å endre fargen og størrelsen på skiltene, foreslår han.

Stabsleder i Statens vegvesen region vest, Eva Solvi, sier alle skilter i Norge vil gjennomgå en vurdering som starter i 2005. Hensikten er å bytte ut skilt som er i dårlig stand, og fjerne skilter som er unødvendige.

— Her vil også viltskiltingen bli vurdert, både mengden, plassering og den tekniske kvaliteten, sier Solvi.

Men størrelsen og fargen på skiltene vil trolig bli uforandret, ifølge Solvi.

— Utformingen er bundet i Genèvekonvensjonene, så vi kan ikke bestemme helt selv hvordan skiltene skal se ut, understreker hun.