• Nordmenn burde passe seg, det er bare sunt å ha en viss skepsis til valgprosessen, sier valgobservatør Yousuf Mahmedov fra Tadsjikistan.

Mahmedov er en av fire valgobservatører som besøkte bergenske valglokaler i går.

— Den største forskjellen mellom et valg i Norge og et valg i Sentral-Asia eller Kaukasus ligger i folkets tillit, sier han.

Til daglig er Mahmedov leder i den offentlige foreningen RUSHD i Kathlon i Tadsjikistan. Foreningen har som mål å fremme demokrati og beskytte menneskerettigheter.

Likevekt mellom øst og vest

Valgobservasjonsprosjektet er nytt av året og er et samarbeid mellom Den Norske Helsingforskomité og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Det er basert på tanken om at alle land, også Norge, kan dra nytte av å ha eksterne observatører som kontrollerer at valget blir arrangert i samsvar med lovverket.

Det er et poeng i seg selv at observatørene representerer Øst-Europa - vanligvis er det observatører fra etablerte demokratier som kritiserer prosedyrer i øst. Prosjektet har som overordnet hensikt nettopp å bringe mer likevekt i forholdet mellom øst og vest. På landsbasis er det totalt 27 valgobservatører fra 8 forskjellige land, Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgistan, Kasakhstan, Moldova, Tadsjikistan og Usbekistan. Før stortingsvalget i går hadde alle fått en grundig innføring i norsk valglovgivning og de politiske aktørene.

- Lærerikt for regionen

— For tidligere kommunistiske og totalitære land i vår region er det viktig å lære mer om demokratiske prosesser, nettopp derfor er dette prosjektet svært verdifullt for oss, sier georgiske Nika Chitadze.

Han var også observatør i bergensområdet i går, og er til daglig president ved det internasjonale sikkerhets- og forskningssenteret George C. Marshall Alumni Union i hjemlandet. Han tror Georgia har mye å lære av Norge.

— Vi prøver hele tiden å bli bedre, men vi har ennå en lang vei å gå, sier Chitadze.

— Det at et valg bygger på tillit hos folket er noe helt nytt for meg. Det norske systemet er veldig sterkt, legger han til.

LÆRERIKT: Yousuf Mahmedov (til v.) og Nika Chitadze tror valgobservasjonsprosjektet gir verdifull erfaring for demokratier i etableringsfasen.<p/>FOTO: HELGE SUNDE