Skatteparadisene er ikke noe gjemmested for penger, de er verktøy for kriminelle handlinger. Det fastslår Økokrim i sin årlige trendrapport.

Kapital og inntekter som formelt plasseres i skatteparadisene har sin opprinnelse i et annet land og investeres eller forbrukes der. Plasseringen i skatteparadiser er i praksis bare en bokføringsteknikk som brukes for å dekke over ren kriminalitet, mener Økokrim.

Rapporten er knusende i sin karakteristikk av selskaper og enkeltpersoner som har virksomhet registrert i skatteparadiser. Den avviser at de statene det gjelder bare har en annen skattepolitikk enn for eksempel de nordiske land.

Økokrims rapport fastslår at skatteparadisene tilbyr skattefrihet til virksomhet som drives i andre land og til personer som er skattepliktig i andre stater.

Skatteparadisene selv motarbeider reformer. Det gjør også – bare mer fordekt – en rekke innflytelsesrike enkeltpersoner som benytter seg av dem, hevder Økokrim i trendrapporten.