Følgende er utdrag av en e-post til avisen:

— Vi føler ikke at Deiligst.no på noen måte øker sex-presset sammenliknet med det sex-presset som de opplever fra andre også tradisjonelle mediekanaler. Vi minner om at Deiligst.no ikke publiserer bilder som viser sex, ei heller beskrivelser og eller historier om dette. Deiligst har klare retningslinjer og regler for hvem som kan bruke tjenesten. Dersom deiligst oppdager brudd på disse reglene vil innholdet bli fjernet og eventuelle kontoer slettet umiddelbart. Deiligst vil slette alle eventuelle bilder der det mottas klager og det fremkommer at avbildete ikke har gitt sitt samtykke slik det er påkrevd. Vi tror for det første ikke at et slikt bilde (undertøysbilde, red.anm.) vil ha konsekvenser for en 16-åring. For det andre mener vi, i tråd med norsk lov som har satt 16 år som seksuell lavalder, at man som 16-åring kan forstå konsekvensene av sine handlinger i denne sammenheng.

VIL IKKE SNAKKE: Ronny Iversen er mannen bak deiligst.no. Slik presenterer han seg på sin egen nettside.