Frp mener såkalte farledsbeviser er godt nok til å sikre trygg skipsfart langs kysten. De mener losene har fått for stor innflytelse, og at man må gå tilbake til den gamle ordningen der skipsførere kunne klare seg uten los mange steder. Dette forslaget er forøvrig identisk med et forslag Høyre nettopp har vedtatt.

Felles flagglov

Partiet er også opptatt av det norske flagget, som har 16 offentlige dager det skal opp.

Problemet er at mens statens bygninger følger loven strengt, er det store variasjoner i landets fylker og kommuner. Derfor krever Frp at den norske flaggloven justeres, slik at «alle tre forvatningsnivå skal følge og markere de offisielle norske flaggdagene ved å heise flagget», som det heter i vedtaket.

— Skal vi ha statlig flaggpoliti også, da? spurte en vantro delegat ifølge NTB.

Samstemt om E-39

Etter en kort debatt banket landsmøtet gjennom et enstemmig vedtak om fergefri E-39 mellom Trondheim og Kristiansand. Det var en viss uro i enkelte landsdeler over at Vestlandet skulle få alt, nærmere 150 milliarder kroner,- uten en kronei bompenger.

Men tilhengerne av forslaget fikk overbevist sine partifeller om at dette er et nasjonalt prosjekt, som hele landet vil få nytte av.

Andre vedtak

Ellers vedtok Frp-landsmøtet på sin siste dag at

— det må være åpenhet om hva innvandringen koster.

— det opprettes asylmottak der asylsøkerne kommer fra.

— det søkes om norsk dispensasjon fra vikarbyrådirektivet.

— det bevilges mer penger til politiet før sommersesongen.

— det sørges for at Rørosbanen konkurranseutsettes.