• Den generelle regelen i informasjonsbransjen er at man alltid skal oppgi hvem som er ens oppdragsgiver.

Det sier Hauk Lund, leder i Norske informasjonsrådgivere (NIR). Han skynder seg derfor å fortelle at hans eget firma, Sjo og Lund AS, har Statkraft som en av sine kunder.

Som leder i informasjonsbyråenes egen forening vil han ikke komme med skarp kritikk verken av media eller Paal Frisvold.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening er derimot klar:

— Det er fullstendig forkastelig at Frisvold ikke opplyser om sine bindinger. For media gjenstår det å ta lærdom av dette. Han kan neppe vente seg å bli brukt mye som ekspertkommentator i fremtiden, sier Øy.

— Frisvold må gjerne hevde at han skiller rollene. Men vi andre må ha lov til å trekke våre konklusjoner, påpeker han.

Flere liknende saker har dukket opp den siste tiden. Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen deltok i debattprogrammer og snakket om Tines renommé i forbindelse med striden med Synnøve Finden. Senere viste det seg at han hadde hatt Tine som kunde. Retorikkekspert Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen ga råd til Arbeiderpartiet før tv-debatter – og kommenterte etterpå debattene som en uavhengig ekspert.

— Dette viser at media må utføre ekstra sterk kildekritikk i forhold til intervjuobjekter som arbeider som konsulenter, lobbyister eller liknende, sier Øy.