INGA SVERDRUP

— Det hadde vært behagelig å si at jeg ikke vet det, men jeg må innrømme at jeg vet hvem som skjøt Klungland.

David Toska fikk, som alle de andre tiltalte, avslutningsspørsmål fra aktor om hvem som drepte 53-åringen. Toska ble tidligere i dag presset hardt på dette spørsmålet, og slet da med følelsene. Også nå var det en tydelig presset Toska som stod i mot aktors ønske om å få røpet skytteren. Han la hodet i hendene og pustet tungt da han skjønte hvor aktor var på vei.

— Du ønsker å beskytte denne personen. Hvorfor gjør du det?

— Jeg har tatt et standpunkt om å ikke navngi de som har deltatt på ranet sammen med meg.

— Har du oppfordret vedkommende til å tre frem?

— Jeg ønsker ikke å forklare meg om jeg har hatt kontakt med vedkommende etter ranet.

Johnny Thendrup har også innrømmet at han vet hvem som drepte Klunlgand, men vil ikke navngi personen av hensyn til egen og familiens sikkerhet. Også Toska fikk en mulighet til å gi retten denne begrunnelsen, uten at han grep den.

— Har du fått trusler direkte eller indirekte? Eller frykter du på noen måte personen som tok livet av Klungland, spurte Helge Bjørnestad.

— Jeg har ikke fått trusler

— Føler du det kan bli et problem for de to (samboeren og sønnen red. anm.) om du skulle sagt det?

— Jeg ønsker ikke å forklare meg om det.

Aktor Tor Christian Carlsen avsluttet så sin eksaminasjon på samme måte som med alle de andre:

— Har du noe i mot at det kommer frem hvem som skjøt?

— Jeg skal ikke være noe hinder for at dette kommer frem.

— Vil du oppfordre andre til å røpe det? Har du noe i mot at Johnny Thendrup forklarer hvem som skjøt?

— Jeg skal ikke være noe hinder. Det vil ikke komme noen trussel fra meg, men jeg vil ikke påvirke de andre til å forklare seg i den ene eller andre retningen.

Aktor har tildigere varslet at de kan komme til å spørre Johnny Thendrup på nytt om disse spørsmålene dersom alle svarer at det er greit at det kommer frem hvem som skjøt. Nå har alle de tiltalte forklart seg, og ingen har noe i mot at navnet røpes. Thendrup vil derfor trolig bli presset på nytt til å foklare seg om dette.