• For å ha rett til sosialhjelp må du ha lovlig opphold.

Dette er tydelig innskjerpet i nyere tid. Men det har vært en åpning at sosialtjenesten kan avhjelpe akutte nødssituasjoner, sier Magne Ervik, seksjonssjef i byrådsavdeling for helse og bydeler i Bergen kommune.

— Med så mange år kan det knapt kalles akutt?

— Nei. En slik støtte som løper over tid, skal ikke skje. Sosialtjenesten bør sjekke om folk har lovlig opphold.

— Hvordan er kontrollrutinene?

— I behandlingen av en søknad skal det dokumenteres at en har lovlig opphold, sier Ervik.

— Vil du karakterisere denne saken som bedrageri?

— Det er umulig å si uten å undersøke saken videre. Vi må sjekke hva som har skjedd, og se på dette som tema. Og deretter vurdere om vi må skjerpe inn rutinene, sier Magne Ervik.