Sist gang sjøen mellom Norge og Danmark var dekket av is var vinteren 1986-87. Nå kan det kanskje skje igjen, ifølge Varden.

Det er Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) som har utført beregningene som anslår at Skagerrak blir islagt i uke 4.

— Det er en litt eksperimentell prognose. Vi har ikke hatt mulighet til å verifisere den, sier marin meteorolog Torbjörn Grafström.

Han understreker at prognosen er svært usikker. En ny oppdatert prognose vil bli publisert i denne uken.