• Det viktigste vi kan gi tilbake til de etterlatte og overlevende etter ulykken er å sørge for at vi i fremtiden aldri lar sikkerheten gå på bekostning av andre hensyn. Det uttaler visekonsernsjef Arne Wam i NSB etter Riksadvokatens påtalebeslutning i Åsta-saken.

Fredag ble det klart at Riksadvokaten mener det bør reageres strafferettslig mot Jernbaneverket etter Åsta-ulykken.

— Jernbaneverkets drift av Rørosbanen var samlet sett ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, skriver Riksadvokaten, som går inn for å gi Jernbaneverket et forelegg på 10 millioner kroner.

— Åstaulykken var en omfattende og tragisk ulykke for alle involverte. Det må vi aldri glemme, uttaler Wam i en pressemelding.

— NSB har i tiden etter ulykken fulgt opp de anbefalinger som er gitt av den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjonen, politiet og Statens Jernbanetilsyn, heter det i meldingen.

NTB