• Det står dårlig til med sikkerheten på mange skip. Aller verst er det på fartøyer som seiler under bekvemmelighetsflagg, fastslår dr. philos Jan Georg Christophersen.

Norge er ikke blant verstingene. Likevel har Sjøfartsdirektoratet ved to anledninger fratatt ferjeselskaper her i landet driftstillatelsen på grunn av grove mangler, bekrefter assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude overfor NTB.

Jan Georg Christophersen disputerte nylig til doktorgraden om temaet sikkerhetsstyring i skipsfarten 1998-2008.

Han fastslår at det globalt er betydelig motstand i næringen mot ISM-koden (International Safety Management Code).

Hensikten med ISM-koden er å ivareta sikkerheten til sjøs, hindre tap av menneskeliv og å unngå ødeleggelser av naturen.

Christophersens forskningsresultater konkluderer med at de fleste målsettingene med ISM-koden ikke er oppfylt.

Gude sier at konklusjonen i Christophersens doktordisputas virker nokså fjernt fra den norske virkeligheten, selv om etterlevelsen av ISM-koden også her i landet kan bli bedre.

Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for alle NOR-skip, som hurtigruter og ferjer i innenlands trafikk. Oppfølgingen av NIS-skipene er delegert til klasseselskapene.

— Vi nøler ikke med å ta fra et rederi driftstillatelsen dersom det er store avvik etter ISM-koden, sier Gude.