• Om en kvinnelig pasient føler seg seksuelt trakassert av en lege, skal hennes klagesak fremdeles behandles av Helsetilsynet, ikke av fylkeslegen.

JAN STEDJE

Det sier avdelingsdirektør Sylvi Storaas i Statens Helsetilsyn til Bergens Tidende. Hun avviser at den nye helsepersonelloven fra 1. januar 2001 svekker pasienters vern og sikkerhet når det gjelder klager på helsepersonell.

— Det er bare de mindre pliktbruddene, der det ikke er snakk om å gi advarsel, eller vurdering av tap av godkjenning som lege, at fylkeslegene fra årsskiftet blir eneste statlige klageinstans, sier Storaas.

— Det må bare bli et unntak i den nye loven at alvorlige saker ikke sendes videre fra fylkeslegene. Slike saker skal sendes til vurdering og avgjørelse i Helsetilsynet, sier hun.- Føler man seg som et offer for seksuell misbruk av lege er jo dette en type alvorlige klagesaker der tap av legens autorisasjon vil bli vurdert, sier avdelingsdirektør Sylvi Storaas.

Til VG sier fylkeslege Geir Sverre Braut i Rogaland at lovendringene for behandling av klagesaker på helsepersonell kan skape enda flere klagesaksoffer.