— Det er jo ingen menneskerett å ha kredittkort! sier Lydvo til Bergens Tidende. Som advokat og fersk stortingsrepresentant har det gjort sterkt inntrykk på henne at britene har gått drastisk til verks, særlig mot pedofile som opererer via internett.

I uken som var oppholdt Stortingets justiskomité seg i London for å få innblikk i nye og moderne tiltak i kampen mot kriminalitet. Hun mener at vi her til lands har mye å lære av britene i så måte. Men enkelte av tiltakene er nok likevel for drastiske:

— Det ene er at de tar DNA-profil på alle så snart de blir arrestert, uansett hvor «uskyldig» forbrytelsen er. Det har resultert i 3 millioner DNA-profiler allerede. En femtenåring som blir tatt for tyveri for eksempel havner i DNA-registeret til evig tid, sier hun.

Nekte kredittkort?

Derimot har hun stor sans for ideen om å ramme bruken av kredittkort for å få bukt med deler av sex-forbrytelsene:

— Det gjelder først og fremst pedofile som kjøper nakenbilder og filmer av barn via internett.

For å få bukt med mest mulig av denne trafikken tok politiet kontakt med VISA som ikke ønsket å la deres kredittkort bli brukt av slike personer. VISA fikk også andre kredittkortselskaper med seg, og i fellesskap har de bestemt seg for å ta kortene fra pedofile som på denne måten kommer i politiets søkelys.

— Er det duket for å gjøre det samme her til lands?

— Storbritannia er et foregangsland på dette området, og vi må alvorlig overveie om vi skal følge etter. Arbeiderpartiets justispolitikere skal onsdag møte statsråd Knut Storberget for å drøfte dette nærmere, ettersom det er regjeringens mål å gå aktivt til verks for å ramme pedofili, sier Hilde M. Lydvo.

Horekunder

Handel med seksuelle tjenester var et gjennomgangstema på Arbeiderpartiets fylkesårsmøte i Ulvik denne helgen, bl.a. på bakgrunn av AUFs forslag om å kriminalisere horekunder.

Dette har vært drøftet ved flere anledninger i Arbeiderpartiet, men er alltid blitt avvist. På årsmøtet søndag ble det likevel flertall for å be regjeringen om å vurdere kriminalisering av horekundene. Men Lydvo er fortsatt sterkt kritisk til at dette er løsningen, og hun begrunner det slik:

— Vi må gjøre alt det vi kan for å ramme bakmennene som skor seg grovt på jenter som selger sex. Men kriminalisering av kundene vil etter all sannsynlighet bare føre til at denne virksomheten går under jorden, og at det dermed blir enda vanskeligere for jentene, og vanskeligere for myndighetene å følge opp, sier hun.