Torgeir Norling

Abdel Majid Jerad, varamedlem for Arbeiderpartiet i bystyret i Bergen, har sett Hagens uttalelser gå verden rundt.

— Jeg mener Hagen setter en hel nasjon i fare. Spesielt i muslimske land finnes det folk med fundamentalistiske ideer som er ute etter slike utsagn, sier han.

Jerad som har bakgrunn fra Tunisia vektlegger spesielt Hagens uttalelser om Muhammed.

— Jeg reagerer veldig kraftig på at han går til angrep mot min hellige profet. Det er ingen andre som har gjort dette. Selv Le Pen i Frankrike har aldri gått ut og sagt noe slik, hevder han.

I Norge mener han uttalelsene kan medføre at muslimer trekker seg vekk fra samfunnet.

— Jeg kjenner folk i det muslimske miljøet som har lyst til å skape dialog, men de blir ikke hørt. Til slutt går de en posisjon hvor de rett og slett blir oppgitt, og dette kan føre til konflikter med tiden, sier han.